English Úvod Reference FAQ Kontakt

Nebezpečná ADR přeprava

Provádíme přepravy nebezpečného zboží v rámci celé Evropy dle mezinárodní dohody ADR. ADR přeprava nebezpečných zásilek je vždy zajištěna způsobilými vozidly pro přepravu nebezpečného zboží. Samozřejmostí pro tyto ADR přepravy jsou řidiči, kteří pravidelně absolvují školení ADR.

Pro Vaše nebezpečné zboží zajistíme dopravu od jedné palety až po celý kamion.

Základní pojmy:

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Dohoda ADR vznikla v roce 1957 v Ženevě a ČSSR k ní přistoupila v roce 1987. Upravuje jakým způsobem je možno zboží přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle tříd nebezpečnosti. Podobnou dohodou je RID - dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici.

Nebezpečné zboží je zboží, které v případě nehody může ohrozit zdraví nebo životní prostředí (žíraviny, hořlaviny, výbušniny, jedy, atd.). Doprava nebezpečných nákladů je podmíněna udělením zvláštního oprávnění pro posádku kamionu a zvláštním technickým provedením vozidel k této dopravě (viz. ADR).

ADR zařazení zakázek

Otázka zařazení látek a věcí do jednotlivých tříd na podkladě jejich chemických vlastností, podmínky balení a označování zásilek, nápisy a bezpečnostní značky (nálepky) na kusech (zásilkách) jsou záležitostí především odesílatele, resp. výrobce.

Třída Pojmenování tříd
1 Výbušné látky a předměty
2 Plyny
3 Hořlavé kapaliny
4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
4.2 Samozápalné látky
4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
5.1 Látky podporující hoření
5.2 Organické peroxidy
6.1 Toxické látky
6.2 Infekční látky
7 Radioaktivní látky
8Žiravé látky
9 Jiné nebezpečné látky a předměty

Pokud potřebujete více informací o přepravě nebezpečného zboží kontaktujte nás 775 555 568.


Zpět na přehled služebVytisknout
2009 Copyright © goodsped s.r.o. Jsme členy organizací SSL a  FIATA. ssl.jpg, 1,5kBssl4.jpg, 1,5kB