English Úvod Reference FAQ Kontakt

Celní služby

Nabízíme komplexní celně deklarační služby, díky renomovaným celním partnerům v rámci celé Evropy.

Svým zákazníkům poskytujeme možnost zajišění celního dluhu. Celní dluh zajišťujeme na stanovené období za individuální ceny.

Ve všech významných evropských uzlech, jako např.: Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpy, Dover... máme zavedená obchodní spojení.

Celně deklarační služby v rámci celé Evropy:

 • vystavení jednotné deklarace (JSD) včetně všech potřebných příloh a ostatních náležitostí
 • zastupování v celním řízení, přímé a nepřímé
 • vystavení tranzitních dokumentů v případě vývozů a dovozu zboží
 • možnost uskladnění v celních skladech včetně příslušné evidence
 • vedení evidenčních záznamních listů v případě aktivních zušlechťovacích režimů
 • poradenství v celní problematice, celních a ostatních předpisech týkajících se mezinárodního obchodu
 • možnost deponování certifikátů, dovozních a vývozních povolení a licencí
 • evidence Intrastatu

Nabízíme svým zákazníkům celní odbavení prostřednictvím zjednodušených postupů. Zjednodušené postupy ve vývozu i dovozu přinášejí významné urychlení vyřizování celních formalit.

Výhody zjednodušených postupů pro zákazníka:

 • možnost projednat celní odbavení bez přítomnosti celního úřadu
 • zboží je doručeno na místo vykládky bez předchozí kontroly celními orgány, pouze celní agent je informován o doručení zásilky
 • možnost odložit úhradu celního dluhu, jelikož dodatečné celní prohlášení se podává za stanovené období např. 14 dnů, a lhůta určena k úhradě celního dluhu se počítá ode dne vyměření celním úřadem
 • úspora času potřebného k řešení celních záležitostí

Vaše dotazy můžete směřovat také na tel.: 775 555 568.

Zpět na přehled služebVytisknout
2009 Copyright © goodsped s.r.o. Jsme členy organizací SSL a  FIATA. ssl.jpg, 1,5kBssl4.jpg, 1,5kB